Adres
ul. Jasna 17 lok. 1
00-003 Warszawa

Telefon
022 . 826 52 36

Faks
022 . 826 52 37

E-Mail:
sekretariat@jasna17.pl


Nr Konta:
92144011010000000003217997

O Kancelarii

 

Doświadczenie
Kancelaria Adwokacka adwokata Natalii Ołowskiej-Czajka działa od 2004 roku,
bezpośrednio po zdaniu przez adwokata Natalię Ołowską-Czajka; egzaminu adwokackiego z wynikiem celującym, przed Okręgową Rada Adwokacką w Warszawie i złożeniu ślubowania. Jest to kancelaria indywidualna.


Partnerzy
Kancelaria współpracuje z:

 • Rzeczoznawcą majątkowym,
 • Tłumaczami przysięgłymi języków obcych,
 • Kancelarią notarialną,
 • Doradcą podatkowym,
 • Mediatorem.

 

 

Obsługa prawna w innych językach

Adwokat Natalia Ołowska-Czajka biegle posługuje się językami angielskim i hiszpańskim, zarówno w mowie jak i w piśmie, dlatego też istnieje możliwość pełnej obsługi prawnej w obu tych językach.
 
Adwokat Natalia Ołowska-Czajka posługuje się również językiem rosyjskim i niemieckim w stopniu komunikatywnym (średniozaawansowanym).

 

 

Obsługa Klientów Korporacyjnych

 

Kancelaria obsługuje spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje, podmioty działające w szeroko pojętej sferze służby zdrowia, oraz wszelkie inne osoby prawne.

 


 

Obsługa Klientów Indywidualnych

 

Kancelaria prowadzi szeroką działalność z zakresu obsługi klientów indywidualnych. W szczególności w zakresie prowadzenia sporów sądowych, z następujących dziedzin prawa:

 • Prawo rodzinne,
 • Prawo cywilne,
 • Prawo handlowe,
 • Prawo pracy,
 • Prawo karne,
 • Prawo upadłościowe,
 • Prowadzenie straw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu(w języku angielskim od momentu wymaganego przez Trybunał).