Adres
ul. Jasna 17 lok. 1
00-003 Warszawa

Telefon
022 . 826 52 36

Faks
022 . 826 52 37

E-Mail:
sekretariat@jasna17.pl


Nr Konta:
92144011010000000003217997

O Kancelarii

 

Doświadczenie
Kancelaria Adwokacka adwokata Natalii Ołowskiej-Czajka działa od 2004 roku, od początku, jako kancelaria indywidualna.

Od roku 2004 Kancelaria przyjęła i zakończyła z sukcesem około 500 spraw sądowych. Sporządzała również opinie prawne dla wielu podmiotów, w tym dla Ministerstwa Gospodarki w sprawach związanych z akcesją Polski do UE oraz współpracowała z organizacjami pozarządowymi. Uczestniczyła w tworzeniu wielu nowych spółek.

W skład zespołu Kancelarii wchodzi adwokat, adwokat współpracujący, dwoje aplikantów adwokackich oraz absolwentka prawa.

Adwokat Natalia Ołowska-Czajka od roku 2007 jest sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury.

Partnerzy
Kancelaria współpracuje z:

  • Rzeczoznawcą majątkowym – sporządzającym wyceny nieruchomości, wyceny przedsiębiorstw oraz wszelkich środków trwałych, zarówno do celów kredytu, jak i do celów postępowań sądowych. Współpracujący z Kancelarią rzeczoznawca majątkowy jest również biegłym sądowym z listy Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa Praga.
  • Tłumaczami przysięgłymi języków obcych – na wypadek konieczności tłumaczenia dokumentów z języków obcych bądź prowadzenia spraw sądowych z udziałem osób nie władających językiem polskim.

 

 


  • Kancelarią notarialną – poświadczanie notarialne dokumentów, sporządzanie ich odpisów, zawieranie umów majątkowych małżeńskich (intercyzy), podział majątku dorobkowego, działy spadku, sporządzanie testamentów notarialnych, sporządzanie poświadczenia dziedziczenia.
  • Doradcą podatkowym – doradztwo w obsłudze transakcji oraz w zakresie konsekwencji podatkowych wszelkich działań prawnych.
  • Mediatorem – celem rozwiązywania konfliktów rodzinnych, pracodawca-pracownik lub wszelkich innych sporów.
  • Komornikiem – egzekwowanie roszczeń przypadających z tytułów wykonawczych pochodzących od Sądów bądź z innych źródeł.