Adres
ul. Jasna 17 lok. 1
00-003 Warszawa

Telefon
022 . 826 52 36

Faks
022 . 826 52 37

E-Mail:
sekretariat@jasna17.pl


Nr Konta:
92144011010000000003217997

Obsługa Klientów Indywidualnych

 

Prawo cywilne

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa:

spadkowego:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o zachowek,
 • sprawy o dział spadku,
 • sprawy o uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • sprawy o ustalenie ważności bądź nieważności testamentu,
 • sprawy związane z wydziedziczeniem,
 • pomoc w sporządzaniu testamentów własnoręcznych;
zobowiązań:
 • sprawy o sporządzanie umów najmu,
 • sprawy o sporządzanie umów sprzedaży,
 • sprawy o sporządzanie umów dzierżawy,
 • sprawy o sporządzanie umów pożyczki,
 • sprawy o sporządzanie umów zlecenia i umów agencyjnych,
 • sprawy o sporządzanie cesji (przelewów) wierzytelności,
 • sprawy z zakresu czynów niedozwolonych, w tym o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu rozstroju zdrowia,
 • sprawy o dobra osobiste

oraz zajmuje się odpowiednim zabezpieczaniem wykonalności postanowień umów oraz negocjacjami.
Prowadzi sprawy sądowe związane z umowami lub wynikłe z powyższych umów, w tym o ich rozwiązanie – na przykład rozwiązania umowy dożywocia, odwołanie darowizny, jak również wszelkie sprawy z czynów niedozwolonych.

 

 

 

rzeczowego:

 • sprawy o zniesienie współwłasności,
 • sprawy o eksmisję,
 • sprawy związane z zakłócaniem korzystania z nieruchomości,
 • sprawy o wpisy do księgi wieczystej,
 • sprawy o uzgodnienie stanu ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • sprawy o zasiedzenie, w tym o zasiedzenie służebności,
 • sprawy o naruszenie posiadania,
 • sprawy związane z prawami spółdzielczymi.

Kancelaria obsługuje również transakcje zakupu nieruchomości – w zakresie doradztwa przy zawieraniu tych umów, wprowadzania poprawek do umów, doprowadzenia do wykonania umowy, zarówno na rynku pierwotnym (od dewelopera), jak i na rynku wtórnym (od innego sprzedającego).


Zobacz także:

  Prawo rodzinne
  Prawo cywilne
  Prawo handlowe
  Prawo pracy
  Prawo karne
  Prawo upadłościowe
  Prowadzenie spraw przed Europejskim
      Trybunałem Praw Człowieka
      w Strasburgu