Adres
ul. Jasna 17 lok. 1
00-003 Warszawa

Telefon
022 . 826 52 36

Faks
022 . 826 52 37

E-Mail:
sekretariat@jasna17.pl


Nr Konta:
92144011010000000003217997

Obsługa Klientów Indywidualnych

 

Prawo karne

Kancelaria prowadzi obronę w sprawach karnych tzw. białych kołnierzyków. Reprezentuje również interesy pokrzywdzonych w sprawach karnych, co obejmuje popieranie roszczeń cywilnych w prowadzonych postępowaniach (naprawienie szkody, żądanie nawiązki czy przeproszenia).

Kancelaria świadczy pomoc prawną od fazy postępowania przygotowawczego (prokuratorskiego), w tym również w razie tymczasowego aresztowania, poprzez obronę przed sądem oraz postępowanie po uprawomocnieniu się wyroku.

Kancelaria prowadzi również sprawy z oskarżenia prywatnego, w tym o zniesławienie i zniewagę, co obejmuje sporządzanie aktów oskarżenia i popieranie aktu oskarżenia przed sądem (uczestnictwo w rozprawach, składanie wniosków dowodowych, wniosku co do kary, składanie środków zaskarżenia).

 

 

 

Zobacz także:

  Prawo rodzinne
  Prawo cywilne
  Prawo handlowe
  Prawo pracy
  Prawo karne
  Prawo upadłościowe
  Prowadzenie spraw przed Europejskim
      Trybunałem Praw Człowieka
      w Strasburgu