Adres
ul. Jasna 17 lok. 1
00-003 Warszawa

Telefon
022 . 826 52 36

Faks
022 . 826 52 37

E-Mail:
sekretariat@jasna17.pl


Nr Konta:
92144011010000000003217997

Obsługa Klientów Indywidualnych

 

Prawo rodzinne

Kancelaria prowadzi wszelkie postępowania sądowe związane ze sprawami rodzinnymi, takie jak:

 • sprawy o rozwód,
 • sprawy o separację,
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa,
 • sprawy o wyrażenie zgody na zawarcie związku małżeńskiego przez pełnomocnika albo przez osobę nie mającą zdolności do zawarcia małżeństwa,
 • sprawy o ustalenie ważności/nieważności związku małżeńskiego,
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • sprawy o podział majątku dorobkowego (w tym z ustaleniem nierównych udziałów w majątku dorobkowym),
 • sprawy o przysposobienie bądź jego rozwiązanie,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy o ustalenie ojcostwa,
 • sprawy o alimenty, oraz o zmianę bądź wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego,
 • sprawy dotyczące kontaktów z małoletnimi,
 • sprawy dotyczące zarządu majątkiem dziecka,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o ustanowienie rodziną zastępczą,
 • sprawy o uprowadzenie dziecka.

 

 

 

Kancelaria prowadzi również sprawy związane z uprowadzeniem dziecka zagranicę oraz egzekucją alimentów od zobowiązanego do alimentacji przebywającego zagranicą.

Kancelaria prowadzi również sprawy z zakresu prawa osobowego, w tym o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu.


Zobacz także:

  Prawo rodzinne
  Prawo cywilne
  Prawo handlowe
  Prawo pracy
  Prawo karne
  Prawo upadłościowe
  Prowadzenie spraw przed Europejskim
      Trybunałem Praw Człowieka
      w Strasburgu