Wiemy, że Twoje dziecko jest dla Ciebie najważniejsze.

Z doświadczenia wiemy, że często jest ono przedmiotem, a nie podmiotem w postępowaniu sądowym.

Naszym zadaniem jest ustalić z Tobą, co jest dla Twojego dziecka najlepsze i postarać się to uzyskać – w drodze negocjacji, mediacji lub przed Sądem.

Wiemy, jak to zrobić.

Czy będzie to sprawa o kontakty, o opiekę naprzemienną czy jakakolwiek inna – pokażemy Ci spektrum możliwych rozwiązań, pokazując na przykładach co będzie najlepsze dla Twojego dziecka